Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ισολογισμός Ταμείου Συλλόγου - 11 Μαρτ 2014

Υπόλοιπο Σχολ. Έτους 2012-2013 : 1.739,70 €
Έσοδα 19/12/2013-22/2/2014   : 2.244,48 €
Έξοδα 11/9/2013-11/3/2014   : 1.315,00 €
Υπόλοιπο 11/3/2014       : 2.669,18 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου