Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ισολογισμός Ταμείου του Συλλόγου - Παρασκευή 28 Δεκ 2012

Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2011-2012 : 1.492,95 €
Συνδρομές 2012-2013 (81 άτομα)  :  945,00 €
 - Μπουφές για τον Αγιασμό    :  130,00 € 
 - Αγορά 3 Μπλοκ Αποδείξεων   :   4,20 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (28/12/2012)       : 2.303,75 €
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου