Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Ισολογισμός του Ταμείου του Συλλόγου - Πέμπτη, 24 Ιαν 2013

Ο ισολογισμός του Ταμείου την 24η Ιανουαρίου 2013 έχει ως εξής :
Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2011-2012 : 1.492,95 €
Έσοδα 2012-2013          : 1.700,16 €
Έξοδα 2012-2013          :  758,60 € 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (24/01/2013)       : 2.434,51 €
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου