Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Ισολογισμός Ταμείου Συλλόγου - 19 Δεκεμβρίου 2013


Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2012-2013 : 1.739,70 €
Έσοδα από Συνδρομές - 19/12/2013 :  935,00 €
Έξοδα               :  629,50 €
Υπόλοιπο 19/12/2013        : 2.045,20 €
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου