Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Οικονομικός Ισολογισμός του Ταμείου του Συλλόγου για το 2010-2011

Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2009-2010 :   825,60 €
Έσοδα Σχολικού Έτους 2010-2011    : 2.855,88 €
Έξοδα Σχολικού Έτους 2010-2011    : 1.902,81 €
Υπόλοιπο Ταμείου την 30/06/2011   : 1.778,67 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου