Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Οικονομικός Ισολογισμός του Ταμείου του Συλλόγου - 11 Ιουνίου 2012

Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2010-2011 : 1.779,07 €
Έσοδα Σχολικού Έτους 2011-2012    : 2.255,79 €
Έξοδα Σχολικού Έτους 2011-2012    : 2.543,00 €
Υπόλοιπο Ταμείου την 11/06/2012   : 1.491,86 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου