Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ισολογισμός του Ταμείου του Συλλόγου - Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Ο ισολογισμός του Ταμείου την 26η Μαρτίου 2013 έχει ως εξής :
Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2011-2012 : 1.492,95 €
Έσοδα 2012-2013          : 3.107,16 €
Έξοδα 2012-2013          : 1.177,60 € 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (26/03/2013)       : 3.422,51 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου