Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Ισολογισμός του Ταμείου του Συλλόγου - Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Ο ισολογισμός του Ταμείου την 21η Ιουνίου 2013 έχει ως εξής :
Υπόλοιπο Σχολικού Έτους 2011-2012 : 1.492,95 €
Έσοδα 2012-2013          : 3.127,16 €
Έξοδα 2012-2013          : 2.881,60 € 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (21/06/2013)       : 1.738,51 €
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου